Pensionatet                            

                 Kontakt    Trim, klipp

Pensionatet ligger ca 3 km från Svenljunga centrum

Hundhuset byggdes 2003.

 Hundarna bor i egen box med tillgång till egen rasthage

Priset är 175 kr /påbörjat dygn, det tillkommer inga andra kostnader

Vi har bestämba tider för inlämning och avhämtining

kl 11.00 och 16.00

för att det inte ska bli för oroligt för inneboeende hundar

 

Jag rastar hundarna 2ggr per dag 

med en skogspromenad

Hundhuset städas varje dag

Hundarna tas om hand på ett proffsigt och personligt sätt